Økonomi i erhverv

En arbejdsskade kan blive dyr og du bør ikke selv betale

Desværre er der mange, der hvert år kommer ud for en arbejdsskade. Det kan være en reel skade, hvor de falder og slår sig, hvor der vælter noget ned over dem eller noget helt tredje som for eksempel høreskader som følge af meget larm på blandt andet en byggeplads. Men hvad der er mange, der ikke er klar over, er, at ind under arbejdsskader hører der sig også de gener og smerter, man kan pådrage sig gennem sit daglige arbejde. Og det er især noget, der viser sig, hvis man står meget, udfører nogle tunge løft eller sidder i en forkert stilling – ofte er det ryggen, der lider overlast, og derfor er det ikke sjældent, der ses rygskader som følge af arbejdsrelaterede forhold.

Ens helbred forværres

Sådanne skader kan man få en kompensation for, idet man har udsat sig selv, sin krop og sit generelle helbred for noget, der i værste tilfælde kan føre til, at man nu er hæmmet resten af sit liv. Og her er det faktisk lige meget, i hvilken grad der er tale om. Det betyder, at du i alle tilfælde bør søge erstatning, hvis du har været udsat for en arbejdsskade. Her skal du dog være opmærksom på, at skaden skal være sket på din arbejdsplads eller i forbindelse med dit arbejde, og igen så kan den være kommet til både i form af en pludselig opstået skade, lige såvel som den kan være kommet på grund af en erhvervssygdom. Læs mere her.

Kontakt forsikringsselskabet

Når der er sket en skade, skal din arbejdsgiver eller læge melde til den Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det er vigtigt, det sker straks efter, at skaden er sket. Er din arbejdsgiver skyld i din skade, skal du også sørge for hurtigst muligt at rette et krav mod dennes forsikringsselskab.