Diverse

Værd at vide for byggepladser og brug af kran

Til store anlægsprojekter kan det ofte være nødvendigt at involvere en kran. Kranen er en tung industrimaskine, som skal behandles med stor respekt. Af samme årsag findes der helt naturligt en række krav, som skal overholdes.

Det er f.eks., at kranen skal stå stabilt. Der skal tages særlige hensyn til vægt, form og brug, og kranen skal være i en ordentlig brugsstand. Dertil skal der tages hensyn til den maksimale vindstyrke, som kranen må betjenes under. Sådan en oplysning er tilgængelig i den manual, der hører til maskinen. Alternativt må man søge rådgivning hos det firma, man lejer kran og evt. personel ved. Du kan f.eks. leje mobile kraner her.

Kranens operatør skal naturligvis også altid vurdere, om det er forsvarligt at bruge kranen under omstændighederne.

I det hele taget er der væsentligt sikkerhedskrav, der skal overholdes. I den forbindelse kan vi nævne:

Der skal tages hensyn til støv, gasser og lignende. Støv og gasser kan betyde, der skal arbejdes fra en tillukket kabine med særlig ventilation.

Underlaget skal være stabilt. Kranens stabilitet er altafgørende for sikkerheden. Derfor skal underlaget være plant, og kranens skal anvende sine støttefødder, hvis det er en størrelse med sådanne monteret. Ligeledes kan man tage andre forbehold, som f.eks. at etablere vibrationsdæmpende plader.

Der skal foretages anhugningsarbejde. Dette er, når der fri- eller fastgøres en byrde til kranens krog. Her er det vigtigt, den ansvarlige person har været på anhuggerkursus, så han har kendskab til belastning af kæder, stropper m.m. og at byrde / last kan flyttes sikkert og lige. Anhugger og kranfører skal afholde opstartsmøde forud for opgaven, så alt er aftalt.

Samløft fra flere kraner planlægges nøje. Skal der løftes tunge byrder fra flere kraner, skal der aftales nøje mellem sagkyndige, ligesom kranerne helst skal være af samme type. Dette fordi hastighed og kapacitet fra begge kraner bør være ens.

Der skal naturligvis altid skiltes, og der skal også være mulighed for at spærre af til kranen og dens arbejdsområde. F.eks. ved brug af byggepladshegn. Hegn og ordentlig afspærring er vigtig, da det tjener til øget sikkerhed, ligesom det kan forhindre tyveri og hærværk omkring byggepladsen.

Husk desuden også at vejafspærring kan blive aktuelt grundet maskinernes store størrelse.