Tips og tricks

Det har ændret sig på de danske arbejdspladser i forbindelse med pandemien

I det seneste år har vi skullet vænne os til nye måder at arbejde på. Vi har arbejdet hjemmefra til den helt store guldmedalje, og det er der helt sikkert ikke særlig mange af os, der har været vant til før. Det har givet en del udfordringer, som har skullet løses hen ad vejen for at sikre de bedste arbejdsforhold og -vilkår – og det er også noget, som vi kommer til at fortsætte med fremover. I denne artikel kommer vi ind på de forskellige ting, som har ændret sig på de danske arbejdspladser i forbindelse med Corona.

Vi elsker hjemmearbejde

Flere af os har fået en forkærlighed for de nye arbejdsforhold. Vi har fundet ud af, at det faktisk er rart at arbejde hjemme fra nogle dage om ugen. Vi sagtens koncentrere os derhjemme, og de hjemlige rammer har på ingen måde lagt en dæmper på produktiviteten. Undersøgelser viser, at produktiviteten ikke har set i fald i løbet af pandemien på trods af, at rigtig mange mennesker har arbejdet hjemmefra enten hele tiden eller i perioder. Mange har derfor valgt at gøre hjemmearbejde til en del af deres arbejdsuge, med en eller flere hjemmearbejdsdage hver uge eller hjemmearbejde efter behov.

Vi kan få lige så meget ordnet over Teams og Meets som i virkeligheden

Vi har simpelthen fundet ud af, at det ikke er nødvendigt at holde alle de fysiske møder hele tiden. Vi kan få ordnet lige så meget – eller måske endda mere – over Teams eller Meets som i virkeligheden uden alle ulemperne ved at skulle mødes fysisk hele tiden. Transporttiden er ikkeeksisterende, når man blot skal logge på sin computer, hvor man lige befinder sig. Det har dog sat høje krav til de AV-løsninger, som man som arbejdstager har – både derhjemme og på kontoret – men det har også vist sig at skabe yderst effektive møder og hurtigere resultater end førhen.

Vi sætter mere pris på vores kollegaer

I løbet af pandemien har vi skullet finde nye måder at arbejde sammen på – især i de perioder, hvor hjemmearbejde har været normen. Det har selvfølgelig givet udfordringer, men det har også gjort, at vi nu sætter mere pris på det samvær, vi rent faktisk har med vores kollegaer. I mange virksomheder har det f.eks. ført til at man nu spiser frokost sammen og hænger mere ud i arbejdstiden end man gjorde hidtil. Man sætter simpelthen mere pris på det fysiske samvær med vores kollegaer end man gjorde før.